Thai Timber.com by Taveekij Wood Mart & Sintavee Wood Industry

เทอร์โมวู๊ด (Thermo Wood)

คือไม้สนแดง (Pine) หรือสนขาว (Spruce) จากสแกนดิเนเวีย ที่ผ่านการอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงให้เหลือความชื้นในเนื้อไม้ที่ประมาณ 5 – 8 % โดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อของไม้ และยังคงคุณสมบัติในการใช้งานไม่ว่า "กลางแจ้ง" หรือ "ในร่ม" ได้เป็นอย่างดีโดยเนื้อไม้ไม่เกิดการหดตัวหรือบิดตัวได้อีก สามารถทนต่อความชื้น เชื้อรา และการผุพังไดดี เหมาะ แก่การใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารเช่น

  • พื้นระเบียงรอบสระน้ำหรือระเบียงนอกบ้าน
  • รั้วไม้ ผนัง หรือ กำแพง และ ฝ้า ภายใน หรือ ภายนอกอาคาร
  • ทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานในสวน หรือ เฟอร์นิเจอร์สนาม

 

ThermoWood process 

 

Thermo Wood

Treatment level

212 °C / 414 °F

Durability improvement

++

Stability improvement

++

Bending strength

-

Colour (darkness)

++

End use recommendations

Cladding
Fascia boards
Exterior joinery
Shutters
Sound barriers
Sauna and bathroom furnishing
Decking
Garden furniture
Other exterior structures

 

ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานISO9001 และ 14001

ในปัจจุบัน มีไม้แปรรูปให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ขนาด คือ

  • 1" x 4"
  • 1" x 5"
  • 2.5" x 8"

เราสามารถผลิต เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการได้หลากหลายรูปแบบเช่น พื้นระเบียง ลูกฟูก รอบสระน้ำ หรือ เป็นไม้ฝา ในแบบที่ใช้งานภายใน และ ฝาบ้านใช้งานภายนอกในแบบชนบท

 

ฝาบ้านภายนอก
 
ฝาบ้านภายในอาคาร
 
ระเบียงสนาม
 
พื้นบ้าน
 
งานโครงสร้าง