Thai Timber.com by Taveekij Wood Mart & Sintavee Wood Industry

ไม้คิ้วบัว (Moulding)

เราผลิตไม้คิ้วและไม้บัวหลากชนิดและหลายขนาดจากไม้นานาชนิดทั้งไม้ในและ ไม้นอกไว้เพื่อให้ลูกค้ามาเลือกตามต้องการ หรือจะสั่งทำตามแบบที่กำหนดมาให้ ซึ่งเราก็สามารถสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ในราคาที่คุณพอใจ เนื่องจากเรามีสต้อคไม้ที่พร้อมสรรพอยู่ทีโรงงานเพื่อรอบริการลูกค้าในทุกขณะ


Click to Download Catalog