Thai Timber.com by Taveekij Wood Mart & Sintavee Wood Industry

  วิธีการปูพื้นไม้นอก
ต้องมีการเตรียมพื้นก่อนปูเสมอ(ไม่ว่าจะพื้นปูนใหม่หรือเก่าก็ตาม)
โดยมีให้เลือก 2 วิธีดังนี้

1. รองพื้นด้วยไม้อัดหนา10 ม.ม
โดยการปูพลาสติกกันความชื้นหนา 0.5 มมลงบนพื้นปูนเดิมแล้วตามด้วยการปู ไม้อัดหนา 10ม.ม ยึดด้วยตะปูคอนกรีตไว้กับพื้นปูนเดิมแล้วค่อยปูไม้พื้นลงบนไม้อัดโดยใช้กาวลาเท็ค(ไม่ผสมน้ำ) เพียงเล็กน้อยบริเวณลิ้นร่องและใช้ลูกแม็กยิงตรงลิ้นของไม้ให้ยึดติดลงไปบน แผ่นไม้อัดด้านล่าง

2. วางตงไม้ (ไม้โครงรองรับไม้พื้น)

โดยการใช้ไม้ขนาด 3ซ.ม x 3ซ.ม วางเป็นโครงโดยยึดไว้กับพื้นปูน ด้วยตะปูคอนกรีตและ/ หรือ กาวลาเท็คอย่างดีหลังจากนั้นไสไม้ตงเพื่อปรับระดับความสูงต่ำให้เท่ากันทั่วทั้งพื้นที่ ที่จะทำการปูแล้วอาจจะเทปูนขึ้นมาเพื่อให้เสมอกับไม้ตงเพื่อกันเสียงดังเวลาเดินจากนั้นให้ปูพลาสติกกันความชื้นหนา 0.5ม.มลงไปแล้วค่อยปูไม้พื้นลงบนตงไม้โดยใช้กาวลาเท็ค(ไม่ผสมน้ำ) เพียงเล็กน้อยบริเวณลิ้นร่องและใช้ลูกแม็กยิงตรง ลิ้นของไม้ให้ยึดติดลงไปบนตงไม้

เมื่อปูไม้พื้นอย่าปูชิดผนังของห้องให้เว้นช่องว่างระหว่างไม้พื้นและผนังห้องไว้อย่างน้อย 1 ซ.ม (เพื่อให้ไม้พื้นสามารถขยายตัวออกได้ในหน้าฝนเพราะความชื้น
ในอากาศมีสูงและหดตัวกลับได้ในช่วงที่อากาศมีความชื้นปรกติ)โดยช่องว่างดังกล่าวเราจะปิดด้วยไม้บัวพื้น