Thai Timber.com by Taveekij Wood Mart & Sintavee Wood Industry

เป็นเวลากว่า  5 ทศวรรษ ที่กลุ่มธุรกิจของเราได้ถือกำเนิดขึ้นในซอยประชานฤมิตร

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในนามถนนสายไม้(บางโพ)จากในอดีตที่สองข้างทางของถนนสายนี้ เต็มไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิด ก็แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนที่ประกอบธุรกิจค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

กลุ่มธุรกิจของเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในยุคแรกจากการที่มีประสบการณ์ในการจัดหาแหล่งไม้ที่ดี ทำให้หันมาทำธุรกิจค้าไม้และวัสดุตกแต่งภายใน ดังนั้นเราจึงเข้าใจปัญหาในการคัดสรรไม้ของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี

จากภูมิหลังดังกล่าวทำให้ บจก. ทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายไม้และวัสดุตกแต่งภายในที่มีคุณภาพ